Sinds 1985 zijn de bronskunstenaars Kiemtore, Lassane, Idrissa en Issa actief voor  kansarme jongeren in het Centre Zod Neere, CZN, in Ouagadougou en  Sabou in Burkina Faso. Zij werden in hun activiteiten gesteund door vele vrienden uit binnen- en buitenland.

Daarom werd in 1994 officieel de vereniging Zod-Neere Burkina Faso opgericht.

Zod Neere betekent: In de kracht van de vriendschap.

 

Het doel van Zod-Neere is door kunst, de armoede, de werkeloosheid en de jeugdmisdaad in  Burkina Faso te bestrijden en de duurzame groei en ontwikkeling van jongeren te  bevorderen door:

  • Bevorderen van kunst en kunstnijverheid van Burkina Faso;
  • Stimuleren van technisch beroepsonderwijs voor kansarme kinderen/ jongeren en volwassenen;
  • Scheppen van werkgelegenheid voor de leerlingen in samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven in de stad en op het platteland;
  • Bevorderen van vrouwenemancipatie;
  • Werken aan HIV / Aids-preventie;
  • Afgestudeerde vaklieden / kunstenaars en studenten in de eerste jaren na hun studie op een bedrijfsmatige manier ondersteunen.

Op 27 maart 2003 is in Tilburg de Stichting Zod Neere Nederland, ZNN, officieel van start gegaan. Deze stichting werkt nauw samen met de vereniging Zod Neere in Burkina Faso

Doelstellingen Zod Neere Nederland
De doelstellingen van Zod Neere Nederland zijn hetzelfde als die van de partnerorganisatie de vereniging Zod Neere Burkina Faso.

In aanvulling op die doelstellingen heeft Zod Neere Nederland één aditionele doelstelling:

  • Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Zod Neere Burkina Faso

Gegevens over de aard van de organisatie

Rechtspersoon:           Stichtinganbi
Datum oprichting:     27 maart 2003
Identiteit:                    Nederlands
Status:                          ANBI

De stichting ZNN kan haar activiteiten, tot nu toe, ontplooien dankzij de bijdragen en inzet van vrijwilligers. De Stichting ZNN geldt voor de fiscus als een erkend goed doel. Voor giften en legaten  zijn wij geen belasting verschuldigd en voor de gever is de gift aftrekbaar.

 Actief in de organisatie

In de organisatie in Nederland zijn uitsluitend vrijwilligers actief, waaronder de vier bestuursleden van ZNN. Daarnaast zijn er veel mensen en donateurs, die de stichting ZNN een warm hart toedragen, zoals de leden van de Lionsclub De Regte Heide uit Tilburg, de parochianen van de R.K. kerk in de Trouwlaan, de leden van het parochiële  zangkoor, de leden van het aanbevelingscomité van ZNN, medewerkers van scholen, lycea, academies, ziekenhuizen, conferentieoorden en mensen in overige plaatsen  waar tentoonstellingen van de bronzen beelden van Zod Neere  hebben  plaatsgevonden.

Waarom heeft De Stichting Zod Neere Nederland een Belgisch adres?  

De stichting  is op 27 maart 2003  opgericht  in Nederland  en staat als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Tilburg. In 2005 zijn de voorzitter en de secretaris van de Stichting Zod Neere Nederland van Nederland verhuisd naar België naar het adres:  Steenweg op Antwerpen 76b – bus 8 in Turnhout/België. Het adres van de Stichting ZNN is toen meeverhuisd, maar blijft ingeschreven staan bij de KvK in Tilburg.