*** WORDT AAN GEWERKT ***

De CPAEC staat voor Centre Professionnel d’Apprentissage et d’Echange Culturel. De CPAEC vergroot zijn opleidingsaanbod in Informatie & Communicatie Technologie, Textiel en als Autorijschool. De financiële behoefte om dit te bewerkstelligen zijn aanmerkelijk. Zod Neere Nederland probeert geld binnen te halen door het organiseren van verkoop-exposities van bronzen kunstwerken uit Burkina Faso. Ook is Zod Neere Nederland in nauwe contacten met ontwikkelingsorganisaties in Nederland die zo nu en dan een financiële bijdrage leveren. Met deze middelen hopen we continue ondersteuning te leveren aan het blijvend functioneren van de CPAEC.