Categories:

Het grootste project dat Zod Neere Nederland tot op heden ten uitvoer heeft gebracht, is de bouw van een school in Ouagadougou, Burkina Faso. Om het hoofd te bieden aan dezelfde onderwijsproblematiek, als voor onze doelgroep in Sabou, […]

Categories:

Zod Neere Nederland helpt bij het financiëren en slaan van waterputten in rurale gebieden in Burkina Faso. Op die manier wordt geholpen de hygiene te verbeteren en daarnaast hoeven de dorpelingen geen uren meer te lopen om water te […]

Categories:

Zod Neere Nederland regelt regelmatig middelen en vervoer naar Burkina Faso om de locale bevolking te ondersteunen. In november 2011 is een vrachtwagen met spullen naar Burkina Faso gereden.

Categories:

Zod Neere Nederland stelt financiering beschikbaar en hulp bij het aankopen van grond ten behoeve van landbouw en vee. Zo heeft zij in 2001 een Cashewnoten-plantage van 30.000m2 aangekocht in Leo en in 2008 landbouwgrond van 30.000m2 in […]

Categories:

De gemeente Sabou bood Zod Neere Burkina Faso in 1989 een terrein van 2500m2 in consignatie aan, om daar te kunnen starten met basis- en beroepsonderwijs voor kansarme jongeren. Sabou is een toeristisch centrum met een bijzonder meer waar […]

Categories:

Zod Neere heeft met hulp van de nederlandse organisatie Wilde Ganzen een computerproject opgezet in Ouagadougou in 2004. Dit project omvatte onder andere de aankoop en verscheping van IT middelen ten behoeve van een kleinschalige computeropleiding. Op 2 […]