Categories:

Het grootste project dat Zod Neere Nederland tot op heden ten uitvoer heeft gebracht, is de bouw van een school in Ouagadougou, Burkina Faso.

Om het hoofd te bieden aan dezelfde onderwijsproblematiek, als voor onze doelgroep in Sabou, heeft het bestuur van de vereniging Zod Neere Burkina Faso, in 2001 besloten om in de hoofdstad Ouagadougou een centrum voor technisch beroepsonderwijs op te zetten. Al snel werd begonnen met de grondaankoop, vervolgens met water en elektriciteitsvoorzieningen. De bouw van het opleidingscentrum voor beroepsonderwijs, de CPAEC, het  Centre Professionnel d’Apprentissage et d’Echange Culturel, op 744 m2 grond, is vanaf 2001 tot 2004 in voorbereiding geweest. In 2005 waren de benodigde financiën bijeen, door nauwe samenwerking met de stichting Wilde Ganzen / Icco, de zusters van Liefde van de Oude Dijk  en de Lionsclub de Regte  Heide, beide uit Tilburg.

De CPAEC is een gebouw met drie verdiepingen waarvan beoogd werd deze op te leveren in 2013.

Het ontwerp
Het ontwerp is op vrijwillige basis gemaakt door de Nederlandse architect Patrick de Louwere. Hiervoor is hij in 2005 2x op bezoek geweest in Burkina Faso.
Daar is onderstaand ontwerp uit voort gekomen.

De bovenaanzichten per verdieping:

De eerste steenlegging 6 februari 2007

Van rechts naar links:

Mr Kaboré Salif                      Directeur van Topografie
Mr. Nikiema Selesin              Inspecteur  Lager Onderwijs
Mr. Koala Emmanuel            Directeur van  Basisonderwijs
Mevr. Will Visser-Pelsma     Voorzitter Stichting Zod Neere Nederland
Mr. Moutaba Bernard           Kapitein van de mobile eskaders.
Mr. Kiemtore Lassane           Voorzitter van de Vereniging Zod Neere Burkina Faso
Mr Kiemtore Issa                    Projectleider CPAEC van de Vereniging Zod Neere Burkina Faso
Mr Guiguemdé Michel           Directeur van Cirtech  Burkina Faso

Begin 2008: De verdiepingen staan en worden gestut met honderden houten palen.

Eind 2008: De verdiepingen staan stevig en er kan begonnen worden aan de muren.

2009: De muren zijn geplaatst en begint het al echt een schoolgebouw te worden.

2012: De buitenkant is helemaal klaar! Er wordt begonnen aan de afbouw en de inrichting van de ruimten.

2013: De ramen en deuren zijn geplaatst. Op de begaande grond zijn de ramen en deuren extra beveiligd waardoor de bouwhekken verwijderd konden worden.

Medio 2014: De school is nagenoeg klaar. Nog een aantal punten voor afbouw waaronder de elektriciteit en de watervoorziening.

Eindelijk is het dan zo ver op 1 oktober 2015 werd de school officieel geopend! Na 8 lange jaren hard werken kan er met recht gezegd worden dat er een pareltje is verschenen.

Een school die de nieuwe generaties jongeren zal helpen met een goede opleiding, waardoor zij een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

Comments are closed