Categories:

Zod Neere Nederland stelt financiering beschikbaar en hulp bij het aankopen van grond ten behoeve van landbouw en vee.
Zo heeft zij in 2001 een Cashewnoten-plantage van 30.000m2 aangekocht in Leo en in 2008 landbouwgrond van 30.000m2 in Zagtouli.

Cashewnoten-plantage in Leo

Landbouwgrond in Zagtouli

In 2012 heeft Zod Neere hier tevens een waterput geslagen. Hier moet een nieuwe “Centrum Zod Neere” komen, waar in de nabije toekomst ecologisch landbouw/veeteelt  onderwezen zal worden en waar tevens en een eenvoudige hotelschool gerealiseerd zal worden. Op dit moment heeft Zod Neere nog niet voldoende middelen om met dit project te kunnen starten.

Comments are closed