Categories:

Sinds 2003 is Hans penningmeester van de Stichting Zod Neere Nederland – als ondersteuning van de gelijknamige stichting in Burkina Faso. Hij heeft een lang verleden bij de voetbalclub Willem II. Na zijn actieve voetbalcarrière werd hij, voordat er een scheiding kwam tussen de amateurs en de professionele tak van de vereniging, commissielid belast met de financiën van de amateurtak. Bleef tot voor kort actief bij de veteranen van Willem II voetballen. Na de scheiding in 2001 lid van de ledenraad van Willem II en tevens bestuurslid van de vereniging Willem II, die na de scheiding als zelfstandige entiteit verder ging. Vervulde de moeilijke functie van bruggenbouwer tussen de amateur- en de professionele tak.. Sinds 2004 een zeer trouw en toegewijd Rotary lid, waar hij zich actief inzet voor vele maatschappelijke projecten.

Zod Neere Nederland wil de heer Smit van harte feliciteren met deze onderscheiding.

Comments are closed