Categories:

Tijdens zijn vakantie in Alicante werd Hans Visser, secretaris van de stichting Zod Neere Nederland,  op 26 april ´s-morgens gebeld door de Nederlandse ambassadeur in België, de heer Henne Schuwer, (Hans woont in België), die hem tot zijn grote verrassing vertelde, dat om 12.00 uur de Staatscourant zou verschijnen en dat daarin zou staan,  dat hij benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hans en zijn vrouw Will werden uitgenodigd om op 30 april aanwezig te zijn op de receptie, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander, op de Nederlandse ambassade in Madrid om daar de versierselen in ontvangst te nemen. Hans is waarschijnlijk de laatste Nederlander, die op de valreep, nog een ridderorde  kreeg opgespeld in naam van Koningin Beatrix. Hans heeft zich belangeloos en vol overgave en met succes jarenlang ingezet voor onderwijs, sport op alle niveaus en voor duurzame projecten in diverse  ontwikkelingslanden.

Zod Neere Nederland feliciteert de heer Visser van harte met deze onderscheiding.

Comments are closed