Categories:

Op 29 april 2011 is in de Nederlandse ambassade in Brussel onze voorzitter Will Visser-Pelsma geridderd. Ze kreeg voor haar enorme inzet en vele verdiensten, vooral in Afrika en speciaal in Burkina Faso , de onderscheidingstekenen die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ambassadeur Henne Schuwer vermeldde dat Will door haar werkzaamheden via vele organisaties en stichtingen in staat is gebleken voor veel mensen het verschil te maken in deze tijd.

Onder het mom van ‘het zangkoor van de Trouwlaan in Tilburg is gevraagd om  het Wilhelmus te zingen op de receptie van Koninginnedag op de nieuwe Nederlandse ambassade in Brussel’ – haar man Hans is lid van dat koor – was Will meegekomen naar Brussel. Daar trof ze familie, omwonenden uit haar woonplaats Turnhout in België en bestuursleden van de Stichting Zod Neere Nederland aan.  Het koor heeft het Wilhelmus gezongen, maar ook voor haar!

Will, van harte gefeliciteerd!

Comments are closed