Categories:

Zod Neere heeft met hulp van de nederlandse organisatie Wilde Ganzen een computerproject opgezet in Ouagadougou in 2004.
Dit project omvatte onder andere de aankoop en verscheping van IT middelen ten behoeve van een kleinschalige computeropleiding.

Op 2 juli 2003 had de nederlandse organisatie ‘Wilde Ganzen’ erkenning gegeven aan het Computerproject van Zod Neere Nederland in Ouagadougou. De voorbereidingen en fondswerving voor dit project waren in 2002 reeds begonnen en het benodigde bedrag werd dan ook snel gehaald. De hulp van ‘Wilde Ganzen’ omvatte dat elke Euro dat geworven wordt voor dit project verdubbeld werd door hen.

Computerproject Ouagadougou 2004

De ‘ICT- opleiding’ is opgezet als een administratieve opleiding. Er werden per dag aan drie groepen cursussen gegeven. De doelgroep waren kansarme jongeren/volwassenen vanaf 14 – 40 jaar,  waarvan 83% meisjes en vrouwen. Per jaar werden 70 leerlingen opgeleid. De opleiding werd afgesloten met een erkend getuigschrift. In totaal zijn er nu 550 leerlingen opgeleid. Van de leerlingen hebben 40 % op de stageadressen in het lokale bedrijfsleven werk gevonden. De overigen zijn als zelfstandigen aan de slag gegaan

Tags:

Comments are closed